Aktualności
Informacje
Archiwum newsów
Archiwum wydarzeń
 
 Certyfikat zgodnosci z minimami

 
 
 


Jak to zrobić?


KROK 1. Wybieramy organizację pożytku publicznego:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku. Mamy możliwość określenia konkretnej jednostki (hufca, szczepu, drużyny, referatu...) działającej na terenie chorągwi, jakiej zostaną przekazane nasze pieniądze.

KROK 2. Wypełniamy zeznanie roczne PIT:

Nastąpiło uproszczenie sposobu przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. W zeszłym roku, aby poprawnie przekazać 1%, należało wypełnić 3 rubryki: nazwę organizacji, numer KRS oraz kwotę jednego procenta. W roku 2011 (rozliczenie za 2010) jest to prostsze, nazwa organizacji nie jest nam już do niczego potrzebna, wystarczy wpisać numer KRS.

Numer pod jakim ZHP Chorągiew Krakowska widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym to KRS 0000273492.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać szczegółowy cel przekazania 1%, aby pieniądze trafiły do konkretnej jednostki harcerskiej (np.hufca, szczepu czy drużyny). Informację tę zamieszcza się w dziale "Informacje uzupełniające" (poz. 132-134 - PIT-28, poz. 308-310 - PIT-36, poz. 108-119 - PIT-36L, poz. 127-129 - PIT-37, poz. 61-63 - PIT-38). Również tam podać można dane ułatwiające kontakt z podatnikiem, a także wyrazić zgodę na udostępnienie naszej organizacji przez Urząd Skarbowy imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości przekazywanej kwoty.

której mają zostać przekazane pieniądze. Przekazując 1% jednostkom działającym w hufcu Myślenice, nazwę drużyny, gromady, kręgu czy szczepu poprzedzamy nazwą "Hufiec Myślenice"
Hufiec Myślenice, (tutaj można wpisać nazwę konkretnej drużyny)KROK 3. US przekazuje pieniądze ZHP Chorągwi Krakowskiej:

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.
 
 
 
Chorągiew Krakowska| Referat Harcerski | ZHP.pl | Woda Góry Las | 4 żywioły| Harcerz.eu
Freelance Web Designer