Komenda
Komisja Rewizyjna
KSIiH
Namiestnictwo Harcerskie
Kapituła Naramiennika Wędrowniczego
Poczet Sztandarowy
Historia
Bohater hufca
 
 Certyfikat zgodnosci z minimami

 
 
  Komenda hufca:

 Komendant:  phm. Paulina Figlewicz HO
Telefon: 508934042
E-mail: paciakkk@interia.pl
 Zastępca Komendanta
 ds. programowych:
 pwd. Jakub Jasek HO
Telefon: 725239633
E-mail: jaqbjasek@gmail.com
 Skarbnik hufca:  pwd. Kacper Tondera HO
Telefon: 531338163
E-mail: kton92@gmail.com
 Członek Komendy
 ds. organizacji:
 Jacek Pietrzyk HO
Telefon: 695638301
E-mail: bulba88@wp.pl
 Członek Komendy
 ds. motywacji
 pwd. Karolina Szlachetka HO
Telefon: 691146588
E-mail: karolcia562@op.pl


 
 
Chorągiew Krakowska| Referat Harcerski | ZHP.pl | Woda Góry Las | 4 żywioły| Harcerz.eu
Freelance Web Designer