Komenda
Komisja Rewizyjna
KSIiH
Namiestnictwo Harcerskie
Kapituła Naramiennika Wędrowniczego
Poczet Sztandarowy
Historia
Bohater hufca
 
 Certyfikat zgodnosci z minimami

 
 
  Kapituła Naramiennika Wędrowniczego:

 Przewodniczący:  pwd. Dominik Sorocki HO
 Członkini:  phm. Paulina Figlewicz HO
 Członkini:  pwd. Anna Węgrzyn HO

Kapituła Naramiennika Wędrowniczego spotyka się z ochotnikami do otwarcia próby pół godziny przed każdą odprawą.
 
 
 
Chorągiew Krakowska| Referat Harcerski | ZHP.pl | Woda Góry Las | 4 żywioły| Harcerz.eu
Freelance Web Designer